View Post

FLPS Kongress 2020

In FLPS by FescherLeave a Comment

Invitatioun fir Generalversammlung vun der FLPS e Samschdeg, den 12. Juni 2021 an der Hal Irbecht zou Biereng bei Miersch. Antrag vum Zentralkomitee fir de Beitrag nei festzeleeën.