Remerschen Matdeelung

In Veranstaltungen by FescherLeave a Comment

Léif Fëscherkolleginnen, léif Fëscherkollegen,   
Wéinst dem Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean verleeë mir eis Coupe Jean Wintringer vum 04. Mee op den 08. Juni 2019. Dir kënnt mir Bescheed ginn, op a wien den 08. Juni wëllt mat fëschen. Ech nei Invitatioun kënnt och demnächst per Courrier.  
Merci fir äert Versteesdemech.

Leave a Comment